MATCH INFORMATION

Match Name: Rebels Trophy 2018
Level: III, Handgun Match
Region: Slovak Republic
City: Cachtice
Organizer: SK Hodkovce & Rebels
Match Director: JANETTE HAVIAROVA (SVK) & ZACHAR BYSTRIK (SVK)
Range Master: KURT KREUZER (AUT), PETER KOPUNEC (SVK)

Pre Match Date: June 1st 2018 (Friday)
Main Match Date: June 2nd to 3rd 2018 (Saturday, Sunday)
Discipline: Handgun, Pistol Caliber Carbine (National Division). Shooter can shoot both divisions during one match!!!
Number of Days: 2 (all stages shot in 1 day)
Minimum Rounds: 235+
Number of Stages: 13
Registration Deadline: May 28th 2018

Contact Name: Janette Haviarova
Contact E-mail: rebelstrophy @ gmail.com
Contact phone: +421 905 34 97 68
Web Site: www.rebelszone.com
Facebook: www.facebook.com/rebelstrophy/
Registration: www.ipsc-dvc.org

 

Registration Fee:

STANDARD REGISTRATION FEE -  from  January 1st 2018 – 55 €, JUNIOR 30 € - Deadline Date – May 28th 2018
If you choose PCC as your second division, payment for PCC is only 45 €!!!
ON THE RANGE - 90 € only if We have free slots
SPONSORSHIP FEE FOR PREMATCH - 70 €

SPEEDTICKET FEE - 90 €

 

IF YOU WANT TO SHOOT 2 DISCIPLINES - HANDGUN AND PISTOL CALIBER CARBINE, THE FIRST DISCIPLINE FIRST DAY SHOOTING - HAS TO BE HANDGUN!!!

IT IS NOT ALLOWED TO SHOOT 2 DISCIPLINES IN ONE DAY!!!

 

Payment Info:
IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810
SWIFT:  CEKOSKBX
Account owner: Rebels
Address payments on account: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava,  Slovak Republic

Your name and registration symbol from registration obtained during the registration process. for identification of your payment. If you pay for more shooters, please write names and registration symbols of all shooters.

We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer.  In the field "Details Of Charges" choose "OUR". However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received, has to be paid in cash at the shooting range.

Squading is available after accepting the payment.

If you not receive confirmation email in one week after your payment, please contact Match Director - rebelstrophy @ gmail.com.

Registration Fees are no refunding, but it can be transferred to other registered shooter.

XMAS LOTTERY - every shooter registered and payed FIRST MOMENT REGISTRATION FEE (from November 15th - December 31st 2017) will automatically join the "XMAS LOTTERY". The partners of our XMAS LOTTERY are RUDY PROJECT and REBELSZONE.COM.

The winners will be announced in the beginning of January 2018.

 

Štartovné na pretek:

ŠTANDARDNÉ štartovné na pretek - od 1.Januára 2018 – 55 €, JUNIOR 30 € - posledný deň platby – 28. Máj 2018

Ak sa rozhodnete strieľať PCC ako Vašu druhú divíziu, platba za štartovné za PCC je len 45 €!!!

PLATBA NA STRELNICI - 90 € len ak sú ešte voľné sloty!!!

SPONZORSKÝ POPLATOK NA PREMATCH - 70

SPEED TICKET - 90

 

AK CHCETE STRIEĽAŤ 2 DISCIPLÍNY - HANDGUN A PISTOL CALIBER CARBINE, PRVÚ DISCIPLÍNU MUSÍTE STRIEĽAŤ - HANDGUN!!!

NIE JE MOŽNÉ STRIEĽAŤ 2 DISCIPLÍNY V JEDEN DEŇ!!!

 

ÚDAJE K PLATBE:

IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

SWIFT: CEKOSKBX

Vlastník účtu: Rebels

Adresa banky: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

Vaše meno a priezvisko plus registračný symbol, ktorý dostanete počas registrácie je symbol na identifikáciu platby. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte nám mená a registračné symboly všetkých strelcov.

Prosíme všetkých strelcov pri platbe zo zahraničia, uhradiť  bankové poplatky patriace k bankovému transferu sumy. V prípade nezrovnalostí sa dopláca rozdiel na strelnici priamo pri registrácii.

Zaradenie do squadov je možné až po zaplatení štartovného. Ak nedostanete potvrdzovací email týždeň po Vašej úhrade, prosím kontaktujte Riaditeľa preteku na email - rebelstrophy@gmail.com.

Štartovný poplatok sa nevracia, no môže byť prevedený na iného zaregistrovaného pretekára.

Vianočná lotéria - každý strelec zaregistrovaný so zaplateným FIRST MOMENT registračným poplatkom (od 15.Novembra do 31.Decembra 2017) bude automaticky zaradený do "Vianočnej lotérie". Partneri našej Vianočnej lotérie sú RUDY PROJECT a REBELSZONE.COM.

The winners will be announced in the beginning of January 2018.

MATCH NEWS